Cursuri instructori de fitness
0735.347.147
Cursuri instructor de fitness
0735.347.147 office@milmagym.ro

Despre cursuri

Desafasurarea cursului :

Cursul de instructor de fitness este de 1080 ore conform noului  standardului ocupational European.

Dintre care 360 ore, de teorie si 720 ore de practica. pentru cei care nu au o specializare in sport.

Pentru cei care au o specializare in sport-fitness nr de ore este de 180 ore de teorie, si 360 ore de practica.

1.Introducere in fitness, istoria fitnessului

2.Anantomia umana specifica fitnessului materie formala

3.Comunicare in fitness,  materie formala 

4.Nutritie materia informala 

5. Antidoping cu legislagia in vigoare materie informala 

6. Protecția muncii in sala de fitness, materie formala 

7. Teoria exercitiilor de fitness si aplicarea lor. 

8. invatare si deprinderea exercitiilor de fitness

9. Prezentarea PPT activitatii de fitnes

Documente necesare pentru cei care nu au nici o specializare in sport.

 Copie după CI.
-Copie certificatul de naștere.
-Copie diploma de Bacalaureat sau diploma de licență.
-Copie certificatul de căsătorie - dacă este cazul.
-Adeverință medicală de la medicul de familie

Documente necesare pentru cei care au o specializare in sport-fitness uramatoarele:

Copie Dupa CI

Copie dupa certificatul de nastere.

Copie diploma de Bacaloreat sau diploma de licenta, sau certificat de absolvire a liceului

Copie dupa certificat de casatorie-daca este cazul.

Adeverinta medicala de la medicului de familie

Copie dupa diploma/adeverinta de specializare in sport-fitness

Diploma pe care obtinuti este diploma eliberata ANC (Autoritatea Nationala de Calificari) cu avizul Ministerului Muncii si protectiei sociale, cod cor 342302. Diploma obtinuta este insotita de de un certificat discriptiv unde sunt mentionate competentele obtinute.

 Diploma contine timbru sec si este valabila in toata Europa

 


Curs instructor de fitness